Kategorie leków

Klasyfikacja kategorii leków w Tabletka UK

 • Układ trawienny i pokarmowy

 • Układ oddechowy

 • Przezięnienie, Grypa, Gorączka

 • Leki przeciwbólowe

 • Zioła i suplementy diety

 • Witaminy i minerały

 • Maści, kremy, żele

 • Syropy, dzieci i dorośli

 • Leki na receptę

 •  

  Jakie są główne kategorie leków w UK i na świecie?

  Kategoryzacja leków to złożony system ułatwiający pracownikom służby zdrowia właściwe przepisywanie i wydawanie leków. Według systemu klasyfikacji Anatomical Therapeutic Chemical leki są zorganizowane przede wszystkim w oparciu o narząd lub układ, na który działają, co stanowi pierwszy poziom klasyfikacji . System ten, corocznie aktualizowany przez Światową Organizację Zdrowia, ma kluczowe znaczenie w utrzymaniu światowego standardu klasyfikacji leków . Drugi poziom klasyfikacji dzieli te leki na podgrupy terapeutyczne, co pozwala na dokładniejsze określenie zamierzonego zastosowania terapeutycznego leku . Na przykład w kategorii układu sercowo-naczyniowego mogą istnieć podgrupy leków moczopędnych, beta-blokerów lub blokerów kanału wapniowego, każda o specyficznym zastosowaniu terapeutycznym. Ponadto na trzecim poziomie leki są podzielone na podgrupy farmakologiczne, które szczegółowo opisują mechanizm działania lub specyficzny wpływ farmakologiczny leku na organizm . Stosując to wielopoziomowe podejście, pracownicy służby zdrowia mogą wybrać najodpowiedniejszy lek dla danego schorzenia, zapewniając bezpieczeństwo pacjenta i skuteczność leczenia.

  Jak funkcjonują różne kategorie leków?

  Opierając się na podstawowym zrozumieniu nadrzędnego systemu klasyfikacji leków, konieczne jest zagłębienie się w konkretne kategoryzacje leków pod kątem ich stosowania w czasie ciąży, co stanowi unikalny paradygmat w dziedzinie farmakologii. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków pierwotnie podzieliła leki na kategorie A, B, C, D i X, odzwierciedlając rosnącą skalę potencjalnego uszkodzenia płodu, przy czym kategoria A jest najbezpieczniejsza, a X – najbardziej niebezpieczna dla rozwoju płodu Jednakże system ten, niegdyś uważany za hierarchiczny, z postrzeganym gradientem bezpieczeństwa od A do X, został zaktualizowany, aby odzwierciedlić podejście niehierarchiczne . W tej aktualizacji wprowadzono trzy opisowe podrozdziały, których celem jest dostarczenie bardziej szczegółowych wskazówek dotyczących stosowania tych leków w czasie ciąży .

  W przeciwieństwie do systemu amerykańskiego, australijska klasyfikacja leków obejmuje siedem odrębnych kategorii, wskazując na subtelne niuanse w ocenie bezpieczeństwa leku dla kobiet w ciąży na różnych etapach . Warto zauważyć, że w ramach tych kategoryzacji przypisanie leku do kategorii B nie oznacza samo w sobie bezpieczniejszego profilu w porównaniu z lekiem w kategorii C, co podkreśla złożoność i specyfikę wymaganą przy ocenie tych leków . Ponadto klasyfikacja Europejskiej Agencji Leków , zatwierdzona przez Światową Organizację Zdrowia , rozszerza tę kategoryzację o dziewięć kategorii, przy czym leki kategorii 9 są uważane za bezpieczne do stosowania u kobiet w ciąży . Ten skomplikowany system klasyfikacji, choć złożony, służy jako kluczowe narzędzie dla pracowników służby zdrowia, zapewniające kobietom w ciąży najbardziej odpowiednie i bezpieczne leki, dostosowane do specyficznych wymagań ich ciąży i dobrostanu rozwijającego się dziecka.


  Jakie są skutki poszczególnych kategorii leków dla zdrowia?


  W ramach zróżnicowanej klasyfikacji leków ustalono kategorie w celu określenia konsekwencji zażywania leków w czasie ciąży. Na przykład leki kategorii A wyróżniają się tym, że były stosowane u kobiet w ciąży lub w wieku rozrodczym bez szkodliwego wpływu na płód, co sugeruje poziom bezpieczeństwa ich stosowania . Należy jednak przyznać, że brak wykrytych szkód nie jest równoznaczny z kompleksowym potwierdzeniem bezpieczeństwa.

  W przypadku wielu leków należących do innych kategorii nie przeprowadzono badań klinicznych skierowanych specjalnie do kobiet w ciąży, co pozostawia lukę w naszej wiedzy na temat ich wpływu na płód . W związku z tym podmioty świadczące opiekę zdrowotną muszą dokładnie rozważyć korzyści wynikające ze stosowania leków należących do tych kategorii w porównaniu z potencjalnymi skutkami ubocznymi dla płodu. Decyzja o przepisaniu takiego leku opiera się na zasadzie, że spodziewane korzyści dla matki muszą wyraźnie przewyższać ryzyko dla rozwijającego się płodu.

  Jest to szczególnie istotne w przypadku leków sklasyfikowanych w kategorii D, w przypadku których wykazano szkodliwy wpływ na płód. Generalnie odradza się stosowanie tych leków, chyba że nie ma bezpieczniejszej alternatywy, a leczony stan jest poważny lub zagraża życiu . Dlatego system klasyfikacji służy pracownikom służby zdrowia jako punkt odniesienia w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących leczenia farmakologicznego w czasie ciąży, zawsze mając na uwadze zdrowie matki i dziecka.